Hisselektras loga

Hisselektra AB Integritetspolicy (GDPR)

Vi på Hisselektra AB är ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter som insamlats när du varit i kontakt med oss.
Vi har tagit fram integritetspolicyn för att värna om din integritet.
Våra kunders integritets-och dataskydd är viktig för oss.
Den information som du tillhandahåller oss kommer därför att behandlas och
skyddas i enlighet med tillämpad lag och denna integritetspolicy.
Du kan alltid kontakta oss angående frågor om integritets-och dataskydd via mail på adressen: info@hisselektra.se
Lämna gärna telefonnummer så ringer vi upp så snart vi har möjlighet.
När du fortsätter anlita oss som din leverantör på Hisselektra AB godkänner du också att vi lagrar dina personuppgifter.
Du godkänner även att vi använder elektroniska kommunikationsmedel för att skicka information till dig. Det är därför viktigt att du läser och förstår integritetspolicyn.

Vill du att vi ska ta bort dina uppgifter; meddela då detta via mail på info@hisselektra.se
Det är frivilligt för dig att lämna uppgifter till oss, men det är samtidigt nödvändigt för oss att behandla personuppgifter för kontakter och leveranser.

1. Insamling av information
Vi samlar in information från dig när du muntligen ringer och ger oss information, samt vid kontakt via mail och brev. Den insamlade informationen inkluderar ditt namn, företag, organisationsnummer, adress, e-postadress. Dessutom sparar vi all information rörande beställningar på arbeten vid reparation, service samt ombyggnadsarbeten.

Personuppgiftsansvarig är:
Hisselektra AB
Organisationsnr:556597-0851
Ansvarig: Tomas Nilsson
Adress: Tessins väg 19 217 58 Malmö
E-post: info@hisselektra.se
Telefon: 040-283390

2. Användning av information
Den information vi samlar in från dig används för att:
Kunna utföra våra tjänster och åtagande till dig.
Kunna hålla en löpande kontakt med dig.
Säkerställa god service.


3. Utlämnande till tredje part
Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte perrsonlig identifierbar information till utomstående parter.
Detta inkluderar inte betrodd tredje part som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag, med kravet att dessa parter
godkänner att hålla informationen konfidentiell.

Vi anser att det är nödvändigt att dela informtion i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

4. Informationsskydd
Vi har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter så att de inte ska försvinna, ändras eller utsättas för obehörig åtkomst.
Informationen vi samlar in sparas digitalt, samt i pappersformat. I båda fallen finns rutiner om hur dessa uppgifter skall hanteras.
Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (tex. fakturering eller kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information.

5. Samtycke
När du fortsätter anlita oss som din leverantör på Hisselektra AB godkänner du också att vi lagrar dina personuppgifter.
Du godkänner även att vi använder elektroniska kommunikationsmedel för att skicka information till dig.
Det är därför viktigt att du läser och förstår integritetspolicyn.

Vill du vi ska ta bort dina uppgifter, kontakta oss via mail eller telefon på Hisselektra AB.

Hisselektra AB Sparar dessa uppgifter så länge de är aktuella för den löpande relationen, dock längst i sju år som overksam i vårt register,
eller tills du önskar dra tillbaka ditt samtycke.

Hisselektra AB
Tomas Nilsson
556597-0851
Tessins väg 19
217 58 Malmö
040-283390,
info@hisselektra.se
Tillbaka