Hisselektras loga
Tekniska Muséet

Ett av våra projekt Januari 2014 har varit att utveckla en gungande båt. Syftet är att barn i åldern sex till tio år
ska kunna åka och få en känsla om hur det är att vara ute på vattnet när det blåser.
Båten körs genom att en person sitter i aktern och för rodret fram och tillbaka.

Mycket uppskattat.


Montering av motorstyrning av vingarna på Slottsmöllan.
Det är viktigt att vingarna ändrar läge lite då och då för att inte vatten ska stå på vingarna och orsaka rötskador.

Grönby mölla har även den fått motordrift på sina vingar.
Gå till: Grönby Mölleförenings Hemsida
Ombyggnad av hiss i ett flerfamiljshus i Malmö. Nio stannplan.
Dörr i trapphus före renovering.Efter renovering.Ombyggnad med motorbyte och nytt styrsystem
Motor före byte.Ny motorNy motor. Denna modellen installerades före regeln om direktverkande broms (A3).Befintligt styrsystem.Nytt styrsystem tillverkat och installerat av hisselektra.Efter allt installationsarbete är slutfört målas maskinrummet.

Hissen förses med våningsvisare och nödtelefon. Nödtelefonen övervakas på Hisselektra via ett sk Call Center.
Detta innebär att nödtelefonen ringer upp en mottagare var tredje dag och visar att den fungerar.
Vid fel åtgärdas detta omgående.
Hissresenär som tex råkat ut för att hissen stannat kan med nödtelefonen ringa upp vår jourmontör för hjälp.
För uppringning måste nödsignalknappen hållas inne minst tio sekunder.


Hisschakt utan korg.


Golvet monterat.


Korgen nästan färdigmonterad, dvs väggar, tak och golv.
Mycket jobb återstår med kabeldragning, inkoppling av tryckknappstablå,
Nödtelefon och våningsvisare monteras.Knapptablå på varje stannplan i trapphus monteras.
Slutligen uppsättes spegel.Tillbaka